About Author

鹿未玖

此作者尚無簡介。

絕品修仙 九星文化

 • 9789864689279
 • 9789864688111
  • 絕品修仙 15
  • 出版日:2016-07-28
  • 唐峰因緣際會之下,受丹麥王儲弗德里克所託,代為馴服名為......
 • 9789864687046
  • 絕品修仙 14
  • 出版日:2016-07-15
  • 唐峰為奪取鬼面菱紋劍,在馬黑皮的策劃下,準備冒險竊取,......
 • 9789864687039
  • 絕品修仙 13
  • 出版日:2016-07-01
  • 唐峰從陳舟給的金絲楠木盒中,得到進入歐亞大陸的神祕古代......
 • 9789864687022
  • 絕品修仙 12
  • 出版日:2016-06-23
  • 唐峰為哈姆丹處理足球場意外,卻發現建地下面連接的地下溶......
 • 9789864685943
  • 絕品修仙 11
  • 出版日:2016-06-02
  • 和柳仙的一年約戰始終像把刀架在唐風的脖子上,唐峰不惜耗......
 • 9789864685936
  • 絕品修仙 10
  • 出版日:2016-05-27
  • 曾替唐峰翻譯過手記的古月身中奇病,昏迷不醒,命在旦夕。馬......
 • 9789864685929
  • 絕品修仙 9
  • 出版日:2016-05-13
  • 唐峰靈元受損,倉促回到國內養傷,因緣際會下得到療傷藥酒......
 • 9789864685363
  • 絕品修仙 8
  • 出版日:2016-05-05
  • 肖楠帶著唐峰去杜拜最有名的酒吧放鬆心情,認識了一名美女......
 • 9789864685356
  • 絕品修仙 7
  • 出版日:2016-04-28
  • 唐峰離開扎格羅斯山回到艾比爾,卻發現自己從神廟順來的一......
 • 9789864684977
  • 絕品修仙 6
  • 出版日:2016-04-22
  • 唐峰憑藉高超絕倫的輕功身法,帶著蘇青逃離遭到狼群襲擊的露......
 • 9789864684960
  • 絕品修仙 5
  • 出版日:2016-04-15
  • 來到艾比爾的唐峰,無意中在徐佛奇的提示下,尋找到老城區......
 • 9789864684267
  • 絕品修仙 4
  • 出版日:2016-04-01
  • 唐峰敬重歐常春為華夏最後一個正統儺巫,決心放他離開滬上......
 • 9789864684250
  • 絕品修仙 3
  • 出版日:2016-03-28
  • 為了徹底解決肖尚雲一家的困擾,唐峰決心深入肖家內部調查清......
 • 9789864684243
  • 絕品修仙 2
  • 出版日:2016-03-21
  • 自從與徐佛奇共用一副皮囊之後,這個來自千年前的鬼修徐佛奇......
 • 9789864684236
  • 絕品修仙 1
  • 出版日:2016-03-14
  • 一場意外之後,一個來自千年前的高冷狡詐鬼修奪舍失敗,陰差......

最新出版

9789864689279
9789864688111
9789864687046
9789864687039
9789864687022